mobirise.com

ŠPECIÁLNA PONUKA

V kolíske výroby modranskej majoliky v Modre-Harmónii, v dielni situovanej v areáli Hotela pod Lipou ponúkame kurzy keramiky.

Kurzy si môžete objednať ako súčasť firemnej akcie, alebo samostatne.

Ak máte záujem zabezpečiť svojim zamestnancom, alebo obchodným partnerom zážitkový deň, vyskladáme Vám balíček podĺa požiadavky. Kurz je možné spojiť s ďalšou zážitkovou činnosťou, alebo len s obedom, opekačkou, ochutnávkou vín, či tanečným večerom.

KERAMICKÁ DIELŇA